Τα φορολογικά κίνητρα ως μοχλός ανάπτυξης των εγκαταλειμμένων χωριών της Άρτας

Τροφή για σκέψη…

Για τις επιχειρήσεις στα ορεινά χωριά της Άρτας, μερικά φορολογικά κίνητρα που θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά περιλαμβάνουν:

  1. Φορολογικές ελαφρύνσεις: Μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές για επιχειρήσεις που λειτουργούν στα ορεινά χωριά.
  2. Κίνητρα για επενδύσεις: Ειδικά φορολογικά κίνητρα για εταιρείες που επενδύουν σε υποδομές και ανάπτυξη στην περιοχή.
  3. Κοινωνική ευθύνη: Έκπτωση φόρου για επιχειρήσεις που υποστηρίζουν τοπικά κοινωνικά προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Για τους νέους που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αυτές τις περιοχές, μπορεί να υπάρξουν τα εξής κίνητρα:

  1. Φορολογικές ελαφρύνσεις για εργαζομένους: Μειωμένοι φόροι εισοδήματος για τους εργαζομένους που επιλέγουν να εργαστούν σε ορεινές περιοχές.
  2. Επιδοτήσεις κατοίκησης: Οι νέοι που εγκαθίστανται σε αυτές τις περιοχές μπορεί να λάβουν οικονομικές επιδοτήσεις για την κατοικία τους.
  3. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με επιδοτήσεις για να ενισχυθούν οι δεξιότητες των νέων και να είναι ελκυστικοί στην αγορά εργασίας.